Hızla değişen ve son derece rekabetçi olan telekomünikasyon pazarında GSM operatörleri sadece yeni teknolojileri kendi operasyonlarına adapte etme konusunda değil aynı zamanda müşterilerini muhafaza etme ve onlardan daha fazla gelir elde etme konusunda da sürekli bir mücadele halindeler. Biz Crenno olarak GSM operatörlerine iki alana da yönelik olarak mobil çözümler sunuyoruz: Müşterilere Yönelik Çözümler ve Operatörün Kendi İç Süreçlerine Yönelik Çözümler

 

Crenno mobil operatörlere müşterileri için varolan servislerini mobil dünyaya taşıyarak ve mobil cihazlarda kullanılacak katma değerli servisler ortaya çıkararak yeni gelir akışları sağlayacak birçok çözüm sunuyor. Ayrıca operatörlere, hem kurumsal müşterilerine hem de son kullanıcılarına yönelik olarak mobil pazarlama ürünleri sunarak birçok gelir kazandırıcı çözüm sunuyor. Sağladığımız çözümlerle GSM operatörleri varolan müşterilerini sadakat ve abonelik modelleriyle tutmakla kalmayıp aynı zamanda birçok ilgi çekici mobil çözüme sahip olarak yeni müşteriler de kazanıyorlar. Bundan da önemlisi, Crenno’nun yarattığı çözümler sayesinde operatörler hem müşterilerinin mobil cihazlarından kullandıkları veri kullanımını artırmak yoluyla hem de bu çözümlerin sağladığı yeni gelir modelleri sayesinde daha fazla gelir elde ediyorlar.

 

Crenno operatörün müşterilerine sağladığı çözümler dışında operatörün kendisinin kullanacağı mobil çözümler de sunuyor. Güvenlikli ve güvenilir çözümler yaratmak adına operatörlerin ilgili teknik ekipleriyle yakın bir şekilde çalışıp onlara özel olarak geliştirdiğimiz çözümlerimizi varolan altyapıya sorunsuzca entegre ediyoruz.  GSM operatörleri bu çözümleri kendi iç süreçlerinin yönetiminde kullanarak hem zamandan hem de paradan tasarruf ediyorlar.