Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun raporuna göre Türkiye mobil sektörünün durumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2012 yılının birinci çeyreğine ait elektronik haberleşme pazarı raporunu açıkladı. İletişim sektörünün sabit, mobil ve diğer ortamlarını detaylı bir şekilde inceleyen bu rapor sayesinde Türkiye mobil sektörünün son durumunu da görme fırsatı buluyoruz.

 

Rapora göre Mart 2012 itibariyle Türkiye’de 65.8 milyon mobil abone bulunuyor. Bu, nüfusun yüzde 88’lik bir kısmına ulaşıldığı anlamına geliyor. 0-9 yaş nüfus çıkarıldığında ise mobil penetrasyon oranının yüzde 100’ün üzerine çıktığı görülüyor. 2011’in sonunda 31.4 milyon olarak kaydedilen 3G abone sayısının 2012  çeyrekte 34.9 milyona ulaştığı kaydedilirken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı aynı dönemler içinde 6454801’den 8941987’ye yükseldi. Toplam mobil internet kullanım miktarıysa 13822 TByte olarak ölçüldü.

 

Grafik: Mobil Abone Sayısı ve Toplam Nüfusa göre Penetrasyon

 

 

Faturalı ve ön ödemeli mobil genişbant abone sayıs arasında yakınlık söz konusu. Faturalı tarafta yaklaşık 4 milyon 900 bin abone varken, ön ödemeli taraftaysa yaklaşık 4 milyon mobil genişbant abonesi bulunmakta. Genele bakıldığında ise ön ödemeli abone sayısı faturalı abone sayısını geçiyor. Abonelerin yüzde 64’lük kısmını ön ödemeliler oluştururken, faturalıların sayısı da son bir yıl içinde yüzde 32.7’den yüzde 36.4’e yükseldi.

 

2012’nin ilk üç aylık döneminde bir önceki üç aylık dönemine göre yüzde 6.8 azalan taşınan numara sayısı 3.6 milyon olarak gerçekleşti. 22 Mayıs 2012 itibariyle ise toplam taşınan numara sayısı 43 milyonu geçti. 2012’nin ilk üç aylık döneminde Avea yaklaşık 134 bin, Vodafone 176 bin abone kazanırken Turkcell ise yaklaşık 310 bin abone kaybetti.

 

Abone sayılarına bakıldığında 2012’nin ilk üç aylık döneminde Turkcell’in yüzde 52.50, Vodafone’un yüzde 27.83, Avea’nın ise yüzde 19.67’lik bir payı olduğu görülüyor. Geçtiğimiz mart ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea’nın kayıp oranlarıysa sırasıyla yüzde 2.83, yüzde 3.7 ve yüzde 4.49 olarak gerçekleşti. Avea en fazla faturalı aboneye sahip olan mobil operatör olarak öne çıktı. Bu mobil operatörün abonelerinin yüzde 44.2’lik kısmını faturalı aboneler oluşturuyor. Avea’yı yüzde 34.8 ile Turkcell ve yüzde 33.7 ile Vodafone takip ediyor. Ön ödemeli abonelerde ise Turkcell’in yüzde 53.8, Vodafone’un yüzde 29.1, Avea’nın ise yüzde 17.2’lik pazar payı bulunuyor. Faturalılarda ise Turkcell yüzde 50.3, Avea yüzde 25.8, Vodafone ise yüzde 23.9’luk pay elde ediyor.

 

Grafik: İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları

 

 

2012’nin ilk üç aylık döneminde toplam mobil trafik hacmi 39.08 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aya göre yüzde 1.5, geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 15.1’lik bir toplam trafik artışı söz konusu. Turkcell’in trafiğinin bir önceki döneme göre yüzde 0.2 oranında azaldığı, Avea’nın trafik hacminin yüzde 2, Vodafone’unkinin ise yüzde 3.6 oranında arttığı görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırma yapıldığında ise Turkcell, Vodafone ve Avea’nın trafik hacimlerinde sırasıyla yüzde 9.4, yüzde 20.4 ve yüzde 19.7 artış olduğuna dikkat çekildi.

 

2012’nin ilk çeyreğinde en fazla trafik gönderilen mobil şebeke olarak Almanya göze çarpıyor. En fazla aranan kısa numara ise 112 Sıhhi İmdat çağrı merkezi oldu.

 

Yılın ilk üç aylık dönemindeki SMS trafiğinin yaklaşık yüzde 1.7 oranında artarak 40381 milyon adet gerçekleştiği görüldü. Geçen yıl mobil operatörlerin başlattığı kampanyalar sayesinde yükseliş yakalayan MMS trafiğiyse ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 3.1 oranında azalarak 71 milyona geriledi. Yılın ilk üç ayında mobil operatör bazında Turkcell’in SMS sayısı yaklaşık 0.6 oranında, Vodafone’unki ise yüzde 6 oranında arttı, Avea’da ise yüzde 0.8’lik bir düşüş gözlendi.

 

Grafik: Mobil Operatörlerin İşletmeci Bazında Gelir Dağılımı

 

 

Gelire göre pazar paylarına bakıldığında 2012’nin ilk üç ayında Turkcell’in pazar payının yüzde 51.21, Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla yüzde 28.48 ve yüzde 20.31 seviyelerinde olduğu görülüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre Turkcell’in pazar payı yüzde 1.51 azalırken, Avea’nın yüzde 0.17, Vodafone’un ise yüzde 1.33’lük bir artış gösterdiği görülüyor. Turkcell, Avea ve Vodafone’un gelirlerinin sırasıyla yüzde 66.8, yüzde 71.66 ve yüzde 73.45’ini konuşma gelirleri oluşturuyor. SMS ve MMS gelirlerinin toplamına bakıldığında ise Turkcell’in gelirlerinin yüzde 10.33’ünü, Avea’nınkinin yüzde 10.39’unu, Vodafone’unkinin ise yüzde 13.19’unu oluşturduğu dikkat çekiyor.

 

Abone başına aylık gelir Turkcell için 19.19 TL, Vodafone için 19.20 TL, Avea içinse 19.86 TL olarak gerçekleşirken, Mart 2012 itibariyle Turkcell’in Mou değeri 234 dakika, Vodafone’un 331 dakika, Avea’nın ise 337 dakika olarak ölçüldü. Türkiye ise 266 dakikalık aylık mobil kullanım süresiyle İspanya, Belçika, İsveç, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin üzerinde yer aldı.

 

Tablo: Mobil Operatörlerin Aylık Kullanım Değerleri (dakika cinsinden)